Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CHÍNH

Địa chỉ: Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Kim – Chức vụ: Hiệu Trưởng